Contact formulier

Wilt u zorg aanvragen of heeft u een vraag? Vul dan het contact formulier in en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt mij natuurlijk ook direct bereiken via e-mail of telefoon.

  Klachten regeling

  Annelies Blekman van eenmansbedrijf Thuisverpleegkundige.nl streeft te allen tijde naar het leveren van goede zorg, die voldoet aan de tevredenheid van de zorgontvanger/ cliënt. Ik zal regelmatig met u bespreken of u tevreden bent over de zorgverlening en aan u vragen of er zaken zijn die u graag anders zou willen hebben Ook wanneer u niet tevreden bent of u iets dwars zit, kunt u mij dat altijd tussendoor aangeven en kunnen we samen zoeken we naar een oplossing. Ik sta daar ten allen tijde voor open.

  Toch kan het voorkomen dat u als een cliënt niet tevreden bent. Een fout, een vergissing, of een conflict met een cliënt is niet ondenkbaar, ondanks alle inzet en betrokkenheid. Annelies Blekman van eenmansbedrijf Thuisverpleegkundige.nl biedt de cliënt de gelegenheid om klachten te melden bij Klachtenportaal Zorg. Dit portaal biedt de cliënt een onafhankelijk platform om klachten te uiten, en is een adequaat systeem die deze klachten behandelt.

  Bent u als zorgvrager of diens vertegenwoordiger niet tevreden over de dienstverlening, bespreekt u dit dan eerst met de opdrachtnemer, Annelies Blekman. Gezamenlijk bespreken we dan of er tot een oplossing kan worden gekomen. Desgewenst kan er een onafhankelijke, erkende klachtenfunctionaris worden uitgenodigd van Klachtenportaal Zorg, die aanwezig is tijdens dit gesprek. Deze heeft veel ervaring met gesprekken tussen cliënt en zorgverlener, om samen tot een oplossing te komen.

  Vindt u dat we er samen ( eventueel met de klachtenfunctionaris ) niet tot een bevredigde oplossing zijn gekomen, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg ( lidnummer 122 ). Zie  klachtenportaalHet Klachtenportaal Zorg omvat zowel een erkende klachtenregeling- als een geschilleninstantie KPZ. Het voldoet aan de nieuwe wet WKKGZ ( Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ).

  Annelies Blekman

  Kersegaarde 28

  3436 GD Nieuwegein

   

  Tel: 0640072728

  Email: info@thuisverpleegkundige.nl